Sulamisvesissä II

Ääniteos verkossa, 2018

Sulamisvesissä II on jäätiköiden sulamisen prosessia mallintava ääniteos. Sulamisvesien tavoin myös ekologisen katastrofin herättämät tunteet murtavat vähitellen tiensä kollektiiviseen tietoisuuteemme, ja torjutusta tulee jaettua.

Teoksen taustaäänenä kuullaan sulavia jäätiköitä Islannista ja Norjasta. Muiden linkkien välityksellä on mahdollista sukeltaa aikakautemme erilaisiin tunnemaisemiin. Teosta varten on äänitetty lastensa tulevaisuudesta huolestuneiden vanhempien itkuvirsiä, Ilmastomarssi-mielenosoituksen iskulauseita sekä ohikulkijoiden reaktioita heille soitettuihin sulavien jäätiköiden ääniin.

Sulamisvesissä II on esillä myös ääni-installaationa Archipelago Mountain -ryhmänäyttelyssä Kuvataideakatemian Exhibition Laboratory -galleriassa 28.11.-12.12.2018. Teoksen rinnalla toteutetaan radioessee Sulamisvesissä, joka on kuunneltavissa YLE Areenassa: https://areena.yle.fi/1-4553151

Sulamisvesissä II -teoksen teksti: Sulamisvesissä_verkkoteos_käsikirjoitus.pdf
English translation of the ”In the Meltwaters II” audio material: In_the_meltwaters_online_translation.pdf

Käsikirjoitus ja ohjaus: Henna Laininen
Äänisuunnittelu: Eero Nieminen ja Henna Laininen
Jäätikköäänitykset: Eero Nieminen ja Tom Lönnqvist
Ihmisäänet: Janette Hannukainen, Pirjo Kotamäki, Jaana Lahti, Tuula Leino, Paula Sankelo, Joonas Timonen, Meri Qvist ja muut Ilmastoitku-itkuvirsityöpajan osallistujat, Ilmastomarssin osallistujat, ohikulkijat Helsingin kaduilla
Ilmastomarssin äänitys: Leino Kuuluvainen
Itkuvirsityöpajan ohjaus: kansanmuusikko Emmi Kuittinen
Itkuvirsityöpajan tuotanto: Henna Laininen ja Ilmastovanhemmat ry.
Verkkoteoksen visuaalinen konsepti: Henna Laininen
Verkkoteoksen toteutus ja graafinen suunnittelu: Katja Tiilikka, Viestintätoimisto Kielikuvitus Oy
Verkkoteoksen kuvat: Steindalenin jäätikkö Norjassa, kuvat Eero Nieminen
Kiitokset: Meriharjun Luontotalo, Janette Hannukainen, Valoisa Designs

Sulamisvesissä-radioessee ja Sulamisvesissä II –ääniteos ovat osa Henna Lainisen tohtorin opinnäytetyötä, jota tukevat Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Taideyliopisto.

Sulamisvesissä II

(”In the Meltwaters II”)

Online sound artwork, 2018

Sulamisvesissä II (”In the Meltwaters II”) is a processual sound artwork with sounds of melting ice. Like meltwaters, the feelings awakened by the environmental catastrophe gradually make their way into our collective consciousness. Denial is replaced by sharing.

The ambient sounds of the artwork are from melting glaciers in Iceland and Norway. The artwork includes recordings of laments sung by parents anxious about the future of their children, slogans from the Ilmastomarssi climate demonstration, and reactions from people on the street to played back sounds of melting glaciers.

Sulamisvesissä II (”In the Meltwaters II”) is also exhibited as a sound installation in Archipelago Mountain exhibition in Exhibition Laboratory, gallery of the Academy of Fine Arts, 28 November-12 December 2018.

Along with this sound artwork, a radio essay Sulamisvesissä (”In the Meltwaters”) can be listened on Yle Areena: https://areena.yle.fi/1-4553151

English translation of the audio material: In_the_meltwaters_online_translation.pdf

Written and directed by Henna Laininen
Sound design by Eero Nieminen and Henna Laininen
Glacier recordings by Eero Nieminen and Tom Lönnqvist
Human voices: Janette Hannukainen, Pirjo Kotamäki, Jaana Lahti, Tuula Leino, Paula Sankelo, Joonas Timonen, Meri Qvist and other participants of the Climate Weep lament workshop, participants of the Ilmastomarssi climate demonstration, people on the street in Helsinki
Recordings from the Ilmastomarssi demonstration: Leino Kuuluvainen
Instructor of the Climate Weep workshop: folk musician Emmi Kuittinen
Production of the Climate Weep workshop: Henna Laininen and Climate Parents Finland
Visual concept of the online artwork: Henna Laininen
Graphic design and realisation of the online artwork: Katja Tiilikka, Kielikuvitus Communications Agency Ltd
Pictures of the online artwork: Steindalen glacier in Norway, pictures Eero Nieminen
English translation: Ville Hyvönen, Kielikuvitus Communications Agency Ltd
Special thanks to: Meriharjun Luontotalo, Janette Hannukainen, Valoisa Designs

The Sulamisvesissä (”In the Meltwaters”) radio essay and Sulamisvesissä II (”In the Meltwaters II”) sound artwork are part of Henna Laininen’s doctoral thesis, which is financed by Tiina and Antti Herlin Foundation, The Finnish Cultural Foundation and Uniarts Helsinki.